European Urban Energy Box

9-14 MAJA 2010 EUROPEAN URBAN ENERGY BOX | Międzynarodowy Warsztat Studencki

Organizatorzy:
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
Referat Rewitalizacji WAiU Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Centrum Sztuki Współczesnej CSW Łaźnia

Współorganizatorzy:
TUP Młodzi o/Gdańsk

Patronat Honorowy:
IFHP International Federation for Housing and Planning
ISOCARP International Society of City and Regional Planners
ESN Erasmus Student Network

Tutorzy grup:
1. Urban Energy Box : People: Joanna Szczepańska & Michał Krenz
2. Urban Energy Box : Art: Natalia Soliwoda & Michał Jońca
3. Urban Energy Box : Mobility: Tomek Stanisławczyk & Maciej Kaufman
4. Urban Energy Box : Living: Przemek Olszewski
5. Urban Energy Box : Technics: Łukasz Pancewicz& Gaweł Tyrała
6. Urban Energy Box : Nature: Magdalena Stefanowicz&Gall Podlaszewski
7. Urban Energy Box : Ressoursen: Joanna Zarucka&Konrad Lewacki

Uczestnicy: studenci z uczelni architektonicznych z Unii Europejskiej i Turcji
Główny koordynator i opieka naukowa: Gabriela Rembarz WAPG grem@pg.gda.pl

Cel:
Od 5 lat, co roku odbywają się warsztaty projektowo-seminaryjne wydziałów architektury uczelni współpracujących w ramach europejskiego programu Erasmus. Każdy warsztat, niczym sztafeta, organizowany jest w innej uczelni. Kilkudniowe spotkanie jest możliwością zapoznania się z miastem i uczelnią goszczącą. Warsztat to platforma dyskusji, najcenniejszy tygodniowy "brain storming" nad nurtującym, aktualnym tematem architektoniczno-urbanistycznym i studiowaniem architektury. Formuła warsztatowa pozwala na praktyczną i osobistą prezentację charakteru różnych szkół architektury, przez co tym silniej zachęca do wymiany międzynarodowej zarówno studentów, jak i kadry dydaktycznej. Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej w 2005 był gospodarzem warsztatów pt. "e- Pavillon. Pawilon Europejski" spotkania przedstawicieli 9 uczelni z 8 krajów.

Temat:
Ideą tegorocznego spotkania jest Energia Miasta postrzegana z różnych perspektyw. Szeroki temat "zamieszkiwania i budowania" dyskutowany jest w ostatnich latach coraz częściej poprzez kwestie energetyczną. Czym jest, zatem energia rozwojowa miast? Czy można postrzegać ją jedynie poprzez kwestie techniczne i organizacyjne? Jaką rolę pełni w tym zagadnieniu kultura i społeczeństwo? Czy jedyną odpowiedzią jest podniesiona efektywność i zdwojona wydajność technologii? Czym jest w szerokim bilansie energetycznym jeden obiekt architektoniczny? Co można zdziałać projektując "skrzynkę energii miasta", a co ich całą kolekcję? Czy kolekcja "Urban Energy Box" ustawiona w realnej przestrzeni Gdańska zachęci do głębszej refleksji nad współczesnymi problemami polityki przestrzennej miasta?
To pytania do uczestników warsztatu.

Miejsce:
Spotkanie odbywać się będzie w Gdańsku ubiegającym się o tytuł "Europejskiej Stolicy Kultury 2016" znanym ze swojej zmiennej 1000 letniej historii i dynamicznego społeczeństwa. Gościć nas będzie jedna z najbardziej znanych w Polsce instytucji kultury Centrum Sztuki Współczesnej CSW "Łaźnia" położona na Dolnym Mieście, ocalonej ze zniszczeń II wojny światowej, od lat rewitalizowanej, a dziś niemal mitycznej dzielnicy Gdańska.

Informacje praktyczne:
Prezentacja końcowa wyników warsztatu zaprezentowana zostanie w CSW Łaźnia o godz. 10.00 w piątek 14 maja 2010.
Warsztatowi towarzyszyć będzie seminarium naukowe pt: "Urban Energy" prezentujące wypowiedzi słuchaczy studium doktoranckiego z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej godz. 10.00-17.00 środa 12 maja 2010 Gmach Główny Politechniki Gdańskiej sala 403.

Komentarze (0) 26.04.2010. 21:39

W poszukiwaniu metod indywidualizacji środowiska mieszkaniowego

"W poszukiwaniu metod indywidualizacji środowiska mieszkaniowego na przełomie XX i XXI wieku"
28.06 - 10.07.2008
Wyjazd naukowy TUP Młodzi oraz BUA pod kierownictwem dr inż. arch. Gabi Rembarz. Finansowany przez Deutscher Academischer Austasch Dienst DAAD.

Zobacz prezentację z wyjazdu

Komentarze (0) 19.12.2008. 17:09

DIALOGI Z PRZESTRZENIĄ

6 kwietnia 2008, godz.18:00
Bałucki Ośrodek Kultury "RONDO", Łódź


Dnia 6 kwietnia w BOK "RONDO" odbędzie sie wernisaż projektu "Dialogi z przestrzenią - cos optymistycznego". TUP Młodzi będzie miał okazję zaprezentować warsztaty "Małe Interwencje", które odbyły się w kwietniu 2007 roku.

Projekt "Dialogi z przestrzenią" to próba integracji młodego środowiska artystycznego, promocji relacji pomiędzy artystą a miastem. Tegoroczna edycja poświęcona jest emocjom towarzyszącym nam - wędrującym przez miasto, szczególnie tym emocjom, związanym z pojawieniem się sztuki w mieście.
Organizatorem projektu "Dialogi z przestrzenią" jest Galeria Promocji Młodych działająca przy Bałuckim Ośrodku Kultury - BOK "Rondo"

Komentarze (0) 25.03.2008. 22:15